Minerva afslører din livsstil


Billede: Mehran Heidarzadeh

Minerva er en kendt metode til at gruppere folk i 4 forskellige kategorier, hvor man fokuserer på folks handlingsmønstre, vaner og tankebaner. Det er naturligvis lidt utopi at sammenligne unikke mennesker, da vi er forskellige på alle mulige måder, men det har i mange sammenhænge vist sig at være praktisk at inddele personer i 4 kategorier, som afslører deres form for livsstil. Informationen fra disse grupper anvendes især indenfor annoncering og marketing men også i mange andre anledninger. Men grundlæggende er vi forskellige ud fra vores individuelle personlighed, som tager udgangspunkt i vores medfødte egenskaber og arveanlæg, som med årene har gjort os til nutidens person. Vi udvikler os konstant og forandrer os med tiden, da vi jævnligt reviderer vores holdninger og meninger. Man kan sige, at vores værdinormer er mere overfladiske og foranderlige end vores livsværdier.

Kan man overhovedet kategorisere mennesketyper og livsstil?

Ja, det er absolut muligt at foretage en overordnet inddeling af mennesketyper, hvilket detailhandlen har udnyttet i årevis, når de sælger livsstilsprodukter til os forbrugere. Man kan eksempelvis gå ind i et stort supermarked og se et konkret bevis på dette. Næsten indenfor alle varerne findes der alternative mærker og priser, således der findes et valg for alle typer mennesker, da vi ikke bare køber et produkt men dét produkt, der afspejler vores normer og holdninger. Vi har alle vores egne grunde til at vælge det ene produkt frem for et andet. Supermarkedet vil gerne sælge produkterne til alle persongrupper, så derfor må de have flere forskellige mærker indenfor samme slags vare. Dette gør jo også verden til et mere spændende sted at være, da vi ikke alle vil gå klædt på samme måde og spise samme salgs mad. Vi påvirkes hele tiden af tidens aktuelle trends og tendenser, og samtidigt har vi et flokinstinkt, der giver os et behov for at være med i den gruppe af individer, der passer bedst til vores personlighed.

Sådan virker Minerva modellen

Minerva er en farverig opdeling i fire grundlæggende mennesketyper eller kulturer, som afspejler mange af vores holdninger indenfor politisk tilhørsforhold, TV- vaner, ønsker, drømme, foretrukne ugeblade og den slags. Typerne blå og grøn er to moderne kulturer, mens violet og rosa symboliserer de traditionelle kulturer. Her kommer en beskrivelse af de 4 individuelle kulturer:

  • De blå mennesker tilhører den moderne og materialistiske kultur, og der er tale om individualister, der tror på sig selv og sjældent er solidariske med bestemte grupper. Man betragter samfundet som et relativt rimeligt og retfærdigt system, der belønner dem, som gør en ekstra indsats.
  • De grønne mennesker er også moderne, men de er mere idealistiske og har en stærk solidaritet med personer med samme uddannelse og baggrund. De blå opfatter ofte samfundet som noget højere end gruppens tilhørsforhold. Man anser alt udenfor deres egen gruppe med en vis portion skepsis. Tidens konjunkturer afspejler ofte de grønnes følelser.
  • De rosa mennesker er en kultur bestående af traditionel-idealistiske personer, og her er man ofte forankret i lokalområdet og føler en stærk solidaritet med alle i nabolaget. De rosa mennesker er meget loyale mod lokalsamfundet og bliver nemt skræmt af verden, jo længere væk den foregår.
  • Violette mennesker er traditionelle og materialistiske, så de minder en del om de rosa mennesker, men de violette har mistet deres rødder i lokalsamfundet. Det tyder undertiden på, at disse har mistet deres identitet eller mangler orienteringspunkter i tilværelsen, men netop derfor kompenserer man for dette ved at søge tilflugt i forbrug og moderne tilbud om gruppetilhørsforhold, og derfor er man ofte aktiv indenfor sport, foreningsliv, alsidige hobbyer og lignende fritidsinteresser.

Billede: Mehran Heidarzadeh